STANDPUNT LEERKRACHT

"Leerlingen leren zichzelf beter kennen. Wat hun talenten zijn en wat er fout loopt."

- meester Thijs   

"Kindcontacten zijn interessant, als leerkracht is het belangrijk om te weten hoe een kind zich voelt in de klas en misschien ook buiten de schoolmuren. Je kan te weten komen of kinderen beseffen welke talenten en groeipunten ze hebben."

- juf Lara   

“Op mijn school houden ze vanaf de tweede graad kindcontacten. Enkel voor de kinderen van het derde leerjaar is het nog wat te vroeg om kindcontacten te houden. Vanaf het vierde werkt dit zeer goed! De kinderen kunnen al heel goed over hun eigen studiehouding reflecteren.”

- juf Liese  

"Een groot voordeel aan kindcontacten is dat de kinderen zich meer betrokken voelen bij hun leerprocessen. Kindcontacten worden door de meeste kinderen op prijs gesteld."

- juf Nadine  

“Samen naar oplossingen zoeken vind ik heel intressant! Daar kan zowel het kind als de leerkracht iets van leren.”

- juf Bo  

“Wanneer er iets fout loopt kan je dan samen met de leerling op zoek naar oplossingen. Een oplossing die door de leerling zelf is aangebracht en waar het kind dus zelf achter staat heeft meer kans op slagen.”

- meester Dirk   

“De kinderen moeten de kindcontacten wel goed voorbereiden want vele kinderen beginnen over vanalles en nog wat te praten.  De kinderen kunnen dit voorbereiden door schriftelijk al wat antwoorden te noteren op een aantal vragen die ze van de leerkracht kregen.”

- juf Hanne  

"Kindcontacten nemen veel tijd in beslag, het is een nadeel dat je de andere kinderen in stilte aan het werk moet houden. Kindcontacten houden is een grote uitdaging voor zowel de juf als de kinderen. Beide partijen moeten erin investeren en erover willen nadenken.”

- juf Jolien 

“Ik zou graag zelf kindcontacten willen houden in mijn klas maar dit is erg moeilijk met 28 kinderen in de klas. Het is erg veel extra werk voor de leerkrachten en het afnemen van kindcontacten kan zo tot 2 weken oplopen”

- meester Thomas